Шлях від атестата до диплома лежить через підготовче відділення.

Не втрачайте свій шанс!

Одним із головних питань нашого університету і запорукою його майбутнього прогресивного розвитку, безсумнівно, є формування якісного контингенту студентів, важливу роль в якому відіграє підготовче відділення Центру післядипломної освіти яке почало функціонувати з 1970р.

Підготовче відділення – складник національної системи освіти, яке функціонує відповідно до Конституції України та Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту університету та інших нормативно-правових актів у галузі освіти України.


Підготовче відділення забезпечує:

 • ґрунтовну теоретичну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • високий професіоналізм провідних науково-педагогічних працівників університету;
 • поглиблення та розширення знань обдарованих випускників закладів середньої освіти з обраного предмету, сприяння свідомому вибору професії;
 • психологічну адаптацію слухачів до умов та специфіки навчального процесу у ЗВО;
 • високу результативність вступу до закладів вищої освіти.

Навчальний процес здійснюється відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених кафедрами базових і спеціальних дисциплін та адаптованих згідно із вимогами Державного стандарту повної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти.

Цикл занять включає в себе не лише посилене вивчення профільних дисциплін, необхідних для вступу до університету, але і знайомство із його структурою, внутрішнім розпорядком, формою проведення занять та системою оцінювання знань у вищій школі, що дозволить майбутнім абітурієнтам адаптуватися до навчання у ЗВО та визначитися з обранням майбутньої професії.

Високий рівень навчання, педагогічна майстерність і вміння викладачів знайти індивідуальний підхід до кожного слухача є запорукою успішного складання ЗНО.

На підготовчому відділенні впроваджений курс на створення малочисельних груп підготовки, які, маючи переваги репетиторства, вигідно відрізняються від них ціною. Викладачі відділення докладають значних зусиль для удосконалення навчально-виховного процесу, володіють особливою специфікою роботи з контингентом слухачів різного рівня знань.

Слухачі підготовчого відділення мають право стати учасниками Всеукраїнської олімпіади нашого університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади Хмельницького національного університету проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади ХНУ.

Ви отримаєте об’єктивну оцінку власних здібностей, випробуєте на собі унікальну систему проходження незалежного оцінювання шляхом пробного тестування. Ваш рівень знань і умінь оцінюється тематичним та підсумковим контролем. Висококваліфіковані викладачі університету якісно забезпечать навчальний процес у системі підготовчого відділення і нададуть можливість майбутнім абітурієнтам:

 • систематизувати та поглибити одержані знання із загальноосвітніх дисциплін;
 • за тестовими технологіями підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання

Підготовче відділення надає учнівській молоді отримати не тільки якісну, ґрунтовну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання , а й інформацію про освітні послуги університету, підвищити інтерес до процесу вибору професії, сформулювати зацікавленість у глибокому вивченні різних аспектів професійної діяльності.

Школярі мають можливість дізнатися про світ професій, правила вибору професії та актуальність їхньої спеціальності на ринку праці.

Слухачами підготовчого відділення можуть стати усі бажаючі із числа випускників поточного року різних навчальних закладів та громадян, які мають повну загальну середню освіту.


Перелік предметів, з яких здійснюється навчання на підготовчому відділенні:

 • українська мова;
 • українська література;
 • математика;
 • фізика;
 • історія України;
 • англійська мова;
 • біологія;
 • географія.


Прийом документів на підготовче відділення починається з вересня.

Для цього необхідно подати такі документи:

 1. заява відповідного зразка на ім’я ректора університету;
 2. договір про навчання (укладається в університеті);
 3. ксерокопія паспорта (або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
 4. ксерокопія табеля за 10 клас;
 5. 2 фотокартки (3х4см).

Оригінал паспорта (свідоцтва про народження) вступника подається ним особисто.


Термін навчання: жовтень – травень.

Слухачі користуються бібліотекою університету, навчальними лабораторіями, приїжджі забезпечуються гуртожитком.

Підготовче відділення розраховане на передбачливих батьків і рішучих підлітків, які бажають завчасно пройти попередню підготовку та психологічну адаптацію до нової для школярів атмосфери університету.

Положення про підготовче відділення

КОНТАКТИ
Адреса: 29016, м. Хмельницький,вул. Кам’янецька 112,
1 навчальний корпус, к.307
Телефон: (0382) 77-32-25, +38 097-557-55-58
e-mail: cpo@khmnu.edu.ua